موضوع ویدیو: آموزش محتوا

عنوان: تقویم تولید محتوا؛ روش برنامه ریزی تولید روزانه مطلب

مدت زمان ویدیو: ۱۴:۴۵

ناشر: شرکت تولید محتوا توسی

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۳

تعداد بازدید: ۱۱۱ نفر

یکی از مهم ترین ابزار ها برای تولید روزانه مطلب و ویدیو، تقویم تولید محتوا است. در این مطلب روش کار توسی را بررسی می کنیم.